Parterapi

Jag arbetar med par utifrån två modeller. En modell kallas IBCT, integrativ behavioral couple therapy av Andrew Christiansen. Det är en parterapiform vars metod lägger vikt vid att förstå parets olikheter och sårbarheter. Dessa olikheter och mönster uppkommer genom genetiska och miljömässiga skillnader i uppväxten. Det gäller att försöka se de beteenden som hela tiden upprepas, förbättra kommunikationen och acceptera de skillnader som finns och arbeta med det som går att förändra.

Den andra modellen heter Schemafokuserad parterapi enligt Jeffrey Young. Focus ligger mer på att förändra känslomässiga vanor än att träna in nya beteenden. Grunden är att man utvecklar mönster/scheman då emotionella behov inte blivit tillfredställda under uppväxten. Det gäller att möta och förstå sina egna och sin partners emotionella grundläggande behov.

Se vidare fliken Håll i Kärleken, tre entimmes samtal.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå