KBT

Kognitiv beteendeterapi utgår ifrån hur tankar och beteende påverkar ditt mående. Ett grundmönster av våra tankar och vårt beteende är inlärt genom åren. Vissa beteenden var ändamålsenliga i barndomen men när vi tar med oss samma beteenden in i vuxenlivet så kan de störa och vi kan behöva förstå dem och lära om. Har du problem med tex oro ångest eller depression så kan KBT vara en bra metod. Det kan handla om att i små steg våga utsätta sig för det som väcker rädsla och ångest, istället för att undvika. KBT-samtal är ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. Man utgår från situationer idag och samtalen har ett mål och en struktur som bär framåt.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå