Håll i Kärleken

Detta är ett sätt att lära känna varandra bättre inför det gemensamma livet. Metoden består av tre entimmes samtal. Syftet är att göra relationen enklare när förälskelsen lagt sig och de svårigheter och känsligheter som vi alla har, börjar visa sig.

Attraktionen styr oss ofta mot en partner som är oss olika. Dessa olikheter är till en början lockande men kan med tiden bli till problem och utgöra en grund för irritation. I en diskussion med olika åsikter är det lätt att känna: jag har "rätt" och du har "fel". Det är vanligt att par återkommer till samma gräl genom åren. Det är här som riktiga problem kan starta. Det är lätt att exempelvis fastna i att om den andra bara kunde förändra sig så skulle allt bli bra.

Det gäller att förstå sin partner samt dennes åsikter och reaktioner. Det är också viktigt att se hur olikheter kan komplettera varandra i en relation och inte bara utgöra problem.

Vi bär alla med oss inlärda beteenden och mönster från familj, uppväxt och olika händelser i livet. Dessa mönster följer oss senare in i vuxna relationer. Får vi inte våra emotionella behov tillfredställda utvecklar vi en sårbarhet som visar sig i en relation. En reaktion som triggats igång är inte alltid rationell och kan vara svårförstålig.

Målet är att båda parter ska få sina emotionella behov tillgodosedda. Genom att förstå och känna igen varandras behov kan vi lättare hantera dem och stötta varandra till förändring och ett bättre välbefinnande.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå