EMDR

EMDR är förkortning för ” Eye movement desentization and reprocessing”.

Det är en metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter tidigare psykiskt jobbiga upplevelser som stör dig i vardagen. Trots att ett trauma hände många år bakåt kan den ge besvär idag som mardrömmar, ångest, låg självkänsla eller andra svårigheter. Det beror på att trauman blir lagrade i vårt medvetande utan att bearbetas på vanligt sätt.

Läs mer om EMDR på www.emdr.se

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå